We are UEHer

UEH Newbie

UEH năng động và sáng tạo luôn xem nhiệm vụ phát triển năng lực cho các UEHer mới là nhiệm vụ quan trọng. Truy cập khu vực hướng dẫn dành cho UEH Newbie.
https://hrm.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/07/img-consultancy-excellence-3.png
https://hrm.ueh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/bgn-slider-blue-corner-left.png
THÔNG ĐIỆP TỪ UEH

UEH tự hào và vinh dự được chào đón những thành viên mới, những UEHer của ngôi nhà UEH.

Qua hơn bốn thập kỷ hình thành và phát triển, UEH đang nỗ lực vượt bậc để nhanh chóng vươn mình hòa nhịp cùng thời đại, xứng tầm là cơ sở giáo dục uy tín trong nghiên cứu, đào tạo, hợp tác và quản trị, góp phần đa dạng hóa nền tinh hoa học thuật trong các lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật học và công nghệ.

Với sự hiện diện, đồng hành và đóng góp tài năng, trí tuệ, tâm huyết của các bạn, UEH tin tưởng sẽ tiếp tục bước nhanh hơn, vững chắc hơn để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các chiến lược, mục tiêu đề ra.

UEH sẵn lòng tạo điều kiện tốt nhất để các bạn có cơ hội tiếp cận, phát triển về phương pháp nghiên cứu, giảng dạy hiện đại, tư duy đổi mới sáng tạo, làm việc hiệu quả; cũng như rèn luyện và phát triển bản thân trên cả phương diện cá nhân lẫn nghề nghiệp chuyên môn.

Chúc các bạn có khởi đầu tốt đẹp và luôn gắn kết trong môi trường nghiên cứu, đào tạo và làm việc tại UEH.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đông Phong,

Chủ tịch Hội đồng Trường

GIỚI THIỆU

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý, luật học và công nghệ; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

Cung cấp môi trường giáo dục – nghiên cứu tốt, giúp lĩnh hội hiệu quả tri thức của nhân loại, nâng cao năng lực ứng dụng thực tiễn, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong mỗi con người, phát triển các nhà kinh tế – quản trị xuất sắc cho xã hội.

Xem chi tiết về tầm nhìn, giá trị, mục tiêu, cơ cấu tổ chức của UEH tại đây.

TUYỂN DỤNG/ KÝ HỢP ĐỒNG

Tuyển dụng

Để bổ sung nhân sự vào đội ngũ của nhà trường, UEH thực hiện việc tuyển dụng thường xuyên trong năm khi phát sinh nhu cầu. Thông tin chi tiết xem tại website tuyển dụng của UEH: tuyendung.ueh.edu.vn.

Giấy phép lao động, Visa làm việc

UEH là một trong ba trường đại học của Việt Nam được Chính phủ cho phép người lao động nước ngoài tham gia giảng dạy và nghiên cứu không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Nhận việc và ký hợp đồng làm việc

Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến ký hợp đồng với UEH. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc đúng hạn thì liên hệ Phòng Nhân sự để được hướng dẫn.

Các ứng viên trúng tuyển được thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động, xác định thời hạn tùy theo chức danh nghề nghiệp, cụ thể như sau:

– Thời gian thực hiện chế độ tập sự/thử việc được quy định trong hợp đồng làm việc/lao động xác định thời hạn.

– Ứng viên trúng tuyển được xét miễn tập sự sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

–  Loại hợp đồng và thời hạn hợp đồng ký lần đầu (tương đương với thời gian tập sự) đối với ứng viên trúng tuyển được quy định như sau:

+ Ngạch viên (tương đương) trở lên là hợp đồng làm việc thời hạn 12 tháng;

+ Ngạch cán sự (tương đương) là hợp đồng làm việc thời hạn 06 tháng;

+ Ngạch nhân viên (tương đương) là hợp đồng lao động thời hạn 03 tháng.

– Sau khi kết thúc hợp đồng lần đầu:

+ Hợp đồng làm việc/lao động xác định thời hạn mỗi 36 tháng sẽ được ký kết sau khi hoàn thành chế độ tập sự hoặc sau khi kết thúc hợp đồng làm việc có thời hạn 12 tháng đối với viên chức được miễn tập sự, hoặc:

+ Hợp đồng làm việc/lao động xác định thời hạn có thời gian bằng tối đa với thời gian của hợp đồng lần đầu trong trường hợp phải kéo dài thời gian tập sự.

THỬ VIỆC

Quy định chung về tập sự/thử việc

– Thời gian tập sự/thử việc đối với người được tuyển dụng khi ký hợp đồng làm việc được quy định như sau:

+ Đối với ngạch giảng viên, chuyên viên và tương đương tập sự/thử việc đủ 12 tháng;

+ Đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức dưới chuyên viên tập sự/thử việc đủ 06 tháng;

+ Đối với ngạch nhân viên thừa hành, phục vụ tập sự tập sự/thử việc 03 tháng.

– Người trúng tuyển ngạch giảng viên đã tham gia giảng dạy đại học thì được UEH xem xét rút ngắn thời gian tập sự/thử việc. Thời gian tập sự/thử việc rút ngắn được tính tương ứng với số giờ chuẩn đã giảng dạy.

– Thời gian nghỉ sinh con theo chế độ bảo hiểm xã hội và thời gian ốm đau từ 03 ngày trở lên, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác theo quy định của pháp luật không được tính vào thời gian tập sự/thử việc.

– Trường hợp được miễn thực hiện chế độ tập sự:

+ Người được tuyển dụng vào UEH được miễn thực hiện chế độ tập sự khi là ứng viên trúng tuyển vị trí giữ chức vụ lãnh đạo hoặc đủ các điều kiện sau:  i) Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển đủ 12 tháng trở lên; và ii) Đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng đủ 12 tháng trở lên.

+ Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người được tuyển dụng đã làm những công việc chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng (nếu có) được tính vào thời gian xét nâng lương lần sau khi bổ nhiệm và xếp lương vào chức danh nghề nghiệp.

Xem chi tiết về nội dung tập sự; chế độ chính sách trong giai đoạn tập sự/thử việc; đánh giá, trình tự, thủ tục công nhận hoàn thành tập sự tại Quy chế Tuyển dụng của UEH.

NGÀY ĐỊNH HƯỚNG

Viên chức, người lao động mới tuyển dụng sẽ được mời tham dự buổi lễ chào đón do Hiệu trưởng UEH chủ trì. Đây là dịp để Lãnh đạo trường gặp gỡ, truyền đạt các giá trị văn hóa, định hướng phát triển UEH đến các nhân sự mới, đồng thời cũng là cơ hội để các viên chức, người lao động vừa được tuyển dụng giới thiệu bản thân, trao đổi nguyện vọng với lãnh đạo nhà trường. Cũng trong dịp này, Anh/Chị sẽ nhận được một món quà nhỏ mang dấu ấn UEH, chứa đựng nhiều giá trị tinh thần, truyền tải thông điệp chào mừng và mong muốn sự gắn kết lâu dài giữa viên chức, người lao động mới với Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

CHÍNH SÁCH CHUNG VỀ LÀM VIỆC

Thời gian làm việc tại UEH

 • Viên chức, người lao động khối quản lý

Thời giờ làm việc bình thường, thời giờ làm việc theo ca, làm thêm giờ áp dụng cho viên chức và người lao động thuộc khối quản lý được quy định tại: Chế độ làm việc đối với khối quản lý.

 • Viên chức khối giảng viên

Thời giờ làm việc, hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hoạt động chuyên môn của giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh được quy định tại: Chế độ làm việc đối với khối giảng viên

Các quy chế, quy định có liên quan trực tiếp

Quy định về Văn hóa UEH

Văn hóa UEH quy định các giá trị văn hóa tại UEH. Chi tiết tại: Nội dung Văn hóa UEH

Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH

Các chuẩn mực ứng xử cho viên chức khi thực thi nhiệm vụ chi tiết tại: Quy định về quy tắc ứng xử của viên chức UEH.

Quy định về Quy định Quỹ nghiên cứu hàn lâm và khuyến khích công bố quốc tế

UEH theo định hướng tăng cường nghiên cứu hàn lâm và công bố quốc tế. Xem quy định chi tiết về Quỹ nghiên cứu hàn lâm và khuyến khích công bố quốc tế.

Quy định về chuẩn trình độ tiếng Anh của viên chức, người lao động UEH

UEH quy định chuẩn trình độ tiếng Anh của viên chức, người lao động theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR), phục vụ cho công tác chuyên môn. Xem quy định chi tiết về chuẩn trình độ tiếng Anh của viên chức, người lao động khối quản lýkhối giảng dạy.

Viên chức, người lao động có thể tìm hiểu các quy chế, quy định khác của UEH bằng cách truy cập trang web của Trường www.ueh.edu.vn, đăng nhập bằng tài khoản email UEH của cá nhân tại mục UEHer/Thông tin từ UEH/Quy chế – Quy định hoặc truy cập đường dẫn: Quy chế – Quy định.

Một số quy trình có liên quan trực tiếp

Áp dụng mô hình quản lý chất lượng theo chuẩn ISO, UEH xây dựng quy trình cho từng hoạt động, các quy trình cụ thể:

Nhân sự:

Quy trình tuyển dụng (BH lần 01).

Quy trình đào tạo, bồi dưỡng

Tài chính

Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành

Quy trình hỗ trợ học phí cho giảng viên, cán bộ viên chức

Quy trình tạm ứng thanh toán.

Quy trình kê khai, thanh toán thu nhập qua dữ liệu điện tử (BH lần 04).

Quy trình đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hằng năm.

Quy trình đề nghị mua sắm, sửa chữa tài sản

NCKH

Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp trường.

Quy trình kê khai, thống kê giờ NCKH của giảng viên trong năm (BH lần 01).

Giảng dạy

Quy trình quản lý giảng dạy ĐHCQ

Quy trình quản lý giảng dạy VLVH

Quy trình quản lý giảng dạy SĐH

Khai thác dữ liệu

Hướng dẫn đăng ký và thay đổi thông tin tài khoản email UEH.

Quy định sử dụng máy tính cá nhân, khai thác internet

Ngoài ra, viên chức, người lao động có thể xem thêm các quy trình có liên quan khác tại đây.

TRUY CẬP VÀ TIỆN ÍCH

Email UEH cá nhân

 • Mỗi viên chức, người lao động được cấp 01 tài khoản email UEH cá nhân với tên miền @ueh.edu.vn (tại thời điểm ký hợp đồng) để phục vụ công việc, trao đổi thông tin liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn trong thời gian làm việc tại UEH.
 • Viên chức, người lao động có trách nhiệm sử dụng và bảo mật tài khoản email UEH cá nhân theo đúng Quy định về việc quản lý và sử dụng thư điện tử (đính kèm đường dẫn).
 • Thông tin liên hệ: cô Hồ Thị Trâm (Phòng Công nghệ thông tin); SĐT: 0908371107; Email: tram@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.203, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Portal UEH

Website chính thức của UEH: ueh.edu.vn. Anh/chị vào phần UEHer, đăng nhập bằng tài khoản email UEH của cá nhân. Một số đường dẫn và chức năng thường sử dụng trên Portal UEH:

Hệ thống wifi UEH

Khi ở trong khuôn viên của UEH, UEHer sử dụng wifi UEH bằng cách truy cập vào đường dẫn hs.ueh.edu.vn và đăng nhập bằng email UEH của cá nhân.

Bảng tên (Name badge)

 • Viên chức, người lao động mới của UEH sẽ được cấp 02 bảng tên (01 bảng tên dạng nam châm và 01 bảng tên dạng ghim cài) để đeo khi làm việc.
 • Trong thời gian từ 01 đến 03 tuần kể từ khi có Quyết định tuyển dụng, đơn vị phụ trách là Văn phòng trường sẽ gửi email thông báo để nhân sự mới đến lấy bảng tên.
 • Thông tin liên hệ: cô Giang Hương (Văn phòng trường); SĐT: 0988176304; Email: gianghuong@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.012, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Thẻ UEH tích hợp (ID card)

 • Thẻ UEH tích hợp được dùng để sử dụng thang máy, bãi giữ xe các cơ sở của UEH và các dịch vụ khác cần xác thực danh tính.
 • Viên chức, người lao động mới của UEH sẽ được cấp 01 thẻ UEH tích hợp trong thời gian từ 01 đến 03 tuần kể từ khi có Quyết định tuyển dụng, đơn vị phụ trách là Phòng Công nghệ thông tin sẽ gửi email thông báo để nhân sự mới đến lấy thẻ.
 • Thông tin liên hệ: thầy Quốc Long (Phòng Công nghệ thông tin); SĐT: 0987900108; Email: long@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.203, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy xác nhận viên chức/người lao động

 • Giấy xác nhận viên chức (tiếng Việt/tiếng Anh) được cấp theo yêu cầu của viên chức/người lao động để phục vụ công việc hoặc bổ túc hồ sơ cá nhân.
 • Thông tin liên hệ: cô Ngọc Ngân (Phòng Nhân sự); SĐT: 38229272 – Ext. 16; Email: nganhtn@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.113, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy xác nhận thu nhập cá nhân

 • Giấy xác nhận thu nhập cá nhân (tiếng Việt/tiếng Anh) được cấp theo yêu cầu của viên chức/người lao động để phục vụ bổ túc hồ sơ cá nhân.
 • Thông tin liên hệ: cô Tuyến Mai (Phòng Tài chính – Kế toán); SĐT: 38222357-Ext: 220; Email: tuyetmai@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.009, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Danh thiếp (Card visit)

 • UEH cấp danh thiếp (song ngữ Anh-Việt) cho nhân sự giữ vị trí lãnh đạo từ cấp trưởng/phó bộ môn hoặc tương đương trở lên.
 • Trong thời gian từ 01 đến 02 tuần kể từ khi có Quyết định tuyển dụng hoặc Quyết định bổ nhiệm, đơn vị phụ trách là Văn phòng trường sẽ gửi email thông báo để nhân sự đến lấy danh thiếp.
 • Thông tin liên hệ: cô Giang Hương (Văn phòng trường); SĐT: 0988176304; Email: gianghuong@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.012, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy giới thiệu và Giấy đi đường

 • UEH cấp Giấy giới thiệu và Giấy đi đường cho viên chức, người lao động đi công tác ngoài UEH.
 • Thông tin liên hệ: cô Tuyết Loan (Văn phòng trường); SĐT: 0909150015; Email: loantchc@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.012, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

Dịch vụ thư viện

– Viên chức, người lao động được cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu điện tử và sử dụng dịch vụ Thư viện UEH. Vui lòng xem thông tin hướng dẫn cụ thể dưới đây:

+ Hướng dẫn mượn, trả tài liệu tại Thư viện (đính kèm đường dẫn).

+ Các dịch vụ của Thư viện UEH (đính kèm đường dẫn).

+ Hướng dẫn tải ebook (đính kèm đường dẫn).

– Thông tin liên hệ: Thư viện UEH; SĐT: 028.3856.1249 – Ext.105; Email: lib@ueh.edu.vn

CHÍNH SÁCH THU NHẬP/ THANH TOÁN
Thu nhập của viên chức, người lao động bao gồm thu nhập theo quy định Nhà nước và thu nhập theo quy định UEH, cụ thể như sau:

1. Thu nhập theo quy định nhà nước, gồm:

a. Lương nhà nước theo quy định

b. Phụ cấp: Tùy theo vị trí công việc đảm nhiệm, Anh/Chị có thể được hưởng các chế độ phụ cấp như sau: Ăn trưa; công cụ làm việc; đi lại; Đồng phục; Ưu đãi; Chức vụ (chính, kiêm nhiệm); Trách nhiệm; Thâm niên nhà giáo; Thâm niên vượt khung; Làm ngoài giờ; Phụ cấp giảng viên tập sự…

2. Thu nhập theo quy định UEH

a. Thu nhập UEH: Được xác định theo Phương án phân phối thu nhập UEH. Xem chi tiết trong Phụ lục 1, Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

b. Thưởng, phúc lợi

– Thưởng được nhận khi đạt các thành tích, danh hiệu theo quy định Nhà nước hoặc có thành tích đóng góp được UEH công nhận.

– Phúc lợi trong 01 năm công tác tại UEH, Anh/Chị được hưởng các khoản phúc lợi vào các dịp lễ tết, cụ thể: Tết dương lịch, Tết âm lịch; Lễ 30/4 & 1/5; Giỗ Tổ Hùng vương; Hè; Quốc khánh 2/9; Ngày thành lập UEH 27/10; Ngày nhà giáo 20/11.

c. Thu nhập khác

Anh/Chị có thể hưởng thêm một số khoản thu nhập khác khi tham gia các hoạt động đặc thù có chi trả thù lao theo Quy chế chi tiêu nội bộ UEH.

UEH thực hiện chi trả lương, thu nhập thông qua tài khoản thanh toán cá nhân của viên chức, người lao động được mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Ngân hàng liên kết với UEH. Định kỳ ngày 10 hằng tháng. Các thông tin lưu ý:

1. Mở tài khoản ngân hàng:

– Quý Anh/Chị mở tài khoản tại OCB (nếu chưa có tài khoản tại OCB) ở bất kỳ chi nhánh nào của OCB;

– Cung cấp số tài khoản cho P.TC-KT (Liên hệ Ms. Hà Thy, số điện thoại: 08-38222357 – Ext. 224, di động 0908.695.395); 

2. Cung cấp mã số thuế thu nhập cá nhân:

– Viên chức của UEH đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân (nếu chưa có) hoặc cung cấp mã số thuế TNCN cho P.TC-KT (Liên hệ: Ms. Tuyết Mai, điện thoại: 08-38222357 – Ext. 220, di động: 0908.283.496 );

– Tham khảo các quy trình và thủ tục liên quan đến đăng ký, kê khai, quyết toán thuế TNCN hàng năm tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình – Hướng dẫn/TCKT.QT.08 – Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế  thu nhập cá nhân hàng năm.

3. Tra cứu thu nhập, tạm ứng, thuế TNCN:

– Tất cả thu nhập (tiền lương, thu nhập UEH, tiền giảng, coi thi, chấm bài, tham gia các hội đồng…), tình hình tạm ứng, thuế TNCN của từng cá nhân đều có thể được tra cứu thông qua chức năng “Thu nhập – Tạm ứng”;

– Sử dụng chức năng “Đăng nhập”, chọn “Lấy thông tin đăng nhập” để hệ thống gửi tên đăng nhập, mật khẩu vào tài khoản email cá nhân do UEH cấp hoặc email khác đã đăng ký trong hệ thống. Lưu ý: kiểm tra thêm trong spam email nếu không thấy email phản hồi trong hộp thư.

– Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu thu nhập tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr. Khải, điện thoại 08-38222357 – Ext. 215, di động: 0906661474;

CHẾ ĐỘ PHÚC LỢI

Nghỉ phép

Bảo hiểm

 • Được UEH đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật;

·         Viên chức, người lao động đã tham gia BHXH tại một hoặc nhiều đơn vị khác nhau, cần yêu cầu đơn vị/các đơn vị trước đó chốt sổ và trả về cho viên chức/người lao động. Viên chức lần đầu tham gia BHXH sẽ được UEH lập thủ tục cấp sổ BHXH, BHYT theo quy định.

 • Được hưởng gói bảo hiểm sức khỏe hằng năm do UEH chi trả. Ngoài ra, nếu viên chức, người lao động có nhu cầu có thể đăng ký kèm theo gói bảo hiểm sức khỏe cho người thân (tự chi trả);

Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

– Viên chức của UEH đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tham gia khám chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho P.TC-KT (Liên hệ: Ms. Hà Thy, số điện thoại: 08-38222357 – Ext. 224, di động 0908.695.395);

– Quý thầy cô tham khảo Danh mục nơi khám chữa bệnh ban đầu tại địa chỉ http://www.bhxhtphcm.gov.vn, mục Danh mục/Cơ sở KCB tại TP.HCM nhận đăng ký KCB ban đầu.

 Chăm sóc sức khỏe

 • Được UEH hỗ trợ khám sức khỏe tổng quát định kỳ 01 lần/năm tại các cơ sở y tế uy tín trong nước. Đối với viên chức, người lao động là nữ được khám định kỳ 02 lần/năm;

Khen thưởng, phúc lợi

 • Viên chức, người lao động được hưởng 14 suất phúc lợi các dịp lễ, Tết tương đương 21.000.000 đồng/năm (theo Quy chế chi tiêu nôi bộ hiện hành của UEH), mức chi trả suất phúc lợi này được điều chỉnh hằng năm, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Trường;
 • UEH áp dụng chính sách khen thưởng minh bạch, công khai dựa trên kết quả đánh giá thực hiện công việc hằng năm đối với từng viên chức và người lao động theo quy định hiện hành của nhà nước; đồng thời, còn có chính sách vinh danh, khen thưởng riêng tại UEH;
 • UEH chi trả các khoản phụ cấp tiền ăn trưa, công cụ làm việc, đi lại, đồng phục là 16.000.000 đồng/năm. Ngoài chế độ chung về đồng phục, người lao động giữ ngạch kỹ thuật viên/nhân viên kỹ thuật còn được trang bị: i) 02 bộ quần áo bảo hộ lao động/năm; ii) Máy móc, trang thiết bị chuyên dụng theo nhiệm vụ được phân công.
 • UEH hỗ trợ giảng viên mới tuyển dụng, thực hiện chế độ tập sự, với mức phụ cấp giảng viên tập sự 9.600.000 đồng/năm;
 • UEH có chính sách đãi ngộ nhằm thu hút nhân sự có trình độ cao, các nhà khoa học uy tín trong và ngoài nước cũng như chế độ, chính sách hỗ trợ khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế.
ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG

UEH khuyến khích và tạo điều kiện để viên chức, người lao động của Trường được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; dành sự quan tâm đặc biệt đến việc phát triển năng lực nghề nghiệp của đội ngũ.

Hình thức đào tạo, bồi dưỡng

– Đào tạo trong nước: Trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

– Đào tạo ngoài nước: Trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ.

– Bồi dưỡng trong nước: Phương pháp nghiên cứu, kinh nghiệm công bố quốc tế, phương pháp giảng dạy, kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; tin học, ngoại ngữ; lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng và an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước;…

– Bồi dưỡng ngoài nước: Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; ngoại ngữ.

Các văn bản, thông tin liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng:

Thông báo về các khóa bồi dưỡng, tập huấn sắp tổ chức.

Kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng dành cho công chức, viên chức, người lao động UEH năm 2020.

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Quy trình Quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, người lao động trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Các mẫu đơn về đào tạo, bồi dưỡng.

Chế độ thu nhập, chính sách hỗ trợ đối với viên chức, người lao động được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Quy chế Chi tiêu nội bộ UEH hiện hành (vui lòng xem Điều 27, trang 13-18, đính kèm đường dẫn).

Thông tin liên hệ: cô Hồng Phượng (Phòng Quản trị nguồn nhân lực); SĐT: 0382522688; Email: phuongnth@ueh.edu.vn; Địa chỉ: Phòng A.113, 59C Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh.

ĐÁNH GIÁ, KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Đánh giá kết quả thực hiện công việc

UEH đặc biệt chú trọng công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc đối với cá nhân và tập thể trực thuộc. Việc đánh giá này được dựa trên Bộ tiêu chuẩn gồm các tiêu chí cụ thể, rõ ràng, minh bạch và công khai. Tháng 12 hằng năm, UEH sẽ tổ chức đánh giá công chức, viên chức, người lao động và các đơn vị trực thuộc; kết quả này được sử dụng để:

 • Công nhận/đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học theo quy định của nhà nước và quy định riêng tại UEH.
 • Là một trong những tiêu chí để chi trả thu nhập tại UEH.
 • Là một trong những cơ sở đánh giá, phân loại viên chức theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ.

Xem chi tiết tại:

Thi đua – Khen thưởng

Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học theo quy định của nhà nước và quy định riêng tại UEH dành cho cá nhân, gồm có:

 • Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học cấp cơ sở, cấp Bộ, cấp Nhà nước.
 • Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo chuyên đề, nhân dịp kỷ niệm.
 • Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đột xuất.
 • Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng theo quá trình cống hiến.
 • Giấy khen của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 • Các danh hiệu, giải thưởng của năm, bao gồm: Giảng viên của năm, Cán bộ quản lý của năm, Nhân viên của năm, Nghiên cứu khoa học xuất sắc của năm.

Xem chi tiết tại:

Kỷ luật

Xem chi tiết tại:

THÔI VIỆC

Thôi việc

 • Viên chức, người lao động được quyền chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động trong những trường hợp:

– Có đơn tự nguyện đề nghị thôi việc được UEH đồng ý bằng văn bản.

– Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng cần thông báo bằng văn bản cho UEH (ít nhất 45 ngày).

– Viên chức, người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng cần thông báo bằng văn bản cho UEH (ít nhất 30 ngày).

 • UEH đơn phương chấm dứt HĐ với viên chức, người lao động khi:

– 02 năm liên tiếp viên chức, người lao động bị phân loại đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

– Bị kỷ luật và buộc thôi việc theo quy định của pháp luật.

– Viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục; Người lao động làm việc theo hợp đồng xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức, người lao động bình phục sẽ được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng.

– Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho UEH buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm viên chức, người lao động đang đảm nhận không còn.

Trợ cấp thôi việc

– Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian viên chức, người lao động đã làm việc thực tế cho UEH đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 và do UEH chi trả. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, viên chức, người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp cho cơ quan bảo hiểm chi trả.

– Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo ngạch, bậc và các phụ cấp (nếu có) của 06 tháng liền kề trước khi viên chức, người lao động thôi việc. Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương tham gia BHXH, bao gồm các phụ cấp (nếu có).

– Người miễn tập sự/Người tập sự bị chấm dứt hợp đồng làm việc nếu có thời gian làm việc từ 06 tháng trở lên được UEH trợ cấp 01 tháng lương, phụ cấp hiện hưởng và tiền tàu xe về nơi cư trú.

Bàn giao tồn đọng, hoàn trả trang thiết bị được cấp

Viên chức, người lao động phải bàn giao các công việc tồn đọng (nếu có) cho Lãnh đạo đơn vị trước khi UEH ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc/hợp đồng lao động; trong đó:

– Hoàn trả trang thiết bị, máy tính, thẻ nhớ… được UEH cấp để làm việc.

– Quyết toán ngân sách tạm ứng (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ đang được giao, thực hiện các đề án nghiên cứu/đề tài khoa học/dự án/chương trình…

– Quyết toán định mức nghiên cứu, định mức giảng dạy trong năm theo tỷ lệ thực tế tính đến thời điểm nghỉ việc (đối với giảng viên).

– Bàn giao Thẻ viên chức, chìa khóa văn phòng và các tủ, kệ đựng hồ sơ được giao.

– Bàn giao hồ sơ, tài liệu, chứng từ theo nhiệm vụ được phân công.

– Bàn giao các thẻ hội viên/câu lạc bộ thuộc UEH nếu viên chức, người lao động là thành viên hiệp hội/câu lạc bộ.

– Trong vòng 3 tháng kể từ ngày kể từ khi có quyết định về việc chấm dứt hội đồng lao động, UEH thu hồi tài khoản hộp thư điện tử do UEH cấp.

FAQs

Q&A

 1. Làm thế nào để tôi có thể biết chính xác những thông tin về quá trình lương, phụ cấp, thu nhập hiện hưởng của mình?

Anh/Chị có thể truy cập vào trang web UEH, chọn UEHer, vào Dashboard. Mục này thể hiện đầy đủ các nội dung về thông tin cá nhân, quá trình lương, thông tin tài chính,…của cá nhân Anh/Chị tại UEH; ngoài ra nơi đây còn cung cấp các chức năng tiện ích phục vụ công việc như thông tin lịch giảng (liệt kê tất cả ngày giảng của Anh/Chị trong học kỳ/năm học); quản lý khoa học (thống kê số giờ định mức NCKH, số giờ thực hiện NCKH trong năm của Anh/Chị); đăng ký nghỉ phép…

 1. Trong quá trình tập sự, tôi chỉ hưởng 85% trên toàn bộ lương nhà nước, thu nhập UEH phải không?

Đối với phần lương nhà nước, người tập sự sẽ hưởng 85% mức lương nhà nước của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm người đó được tuyển dụng. Đối với phần thu nhập UEH, Anh/Chị được hưởng dựa trên điểm tích lũy tính theo các tiêu chí chức vụ (nếu có), học vị, chức danh, vai trò công việc (nếu có)…theo quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ UEH.

 1. Thời gian công tác tại đơn vị sự nghiệp khác trước khi được UEH tuyển dụng có được bảo lưu để tính lương?

Nếu chuyên môn, nghiệp vụ của công việc trước đây của Anh/Chị tương tự với vị trí việc làm Anh/Chị được UEH tuyển dụng thì Anh/Chị được xem xét miễn chế độ tập sự và được UEH thực hiện bảo lưu thâm niên công tác của Anh/Chị để áp dụng bậc lương nhà nước tương ứng. Ngoài ra, trường hợp Anh/Chị có trình độ tiến sĩ thì thâm niên công tác trước đây còn được bảo lưu để tính chi trả thu nhập UEH.

 1. Hiện tại, ngoài trụ sở chính UEH tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 thì Trường có những cơ sở nào?

Các cơ sở UEH bao gồm:

 • Trụ sở chính – Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM
 • Phân hiệu Vĩnh Long: 1B Nguyễn Trung Trực, P.8, TP. Vĩnh Long
 • Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, P.5, Q.10, TP.HCM
 • Cơ sở D: 196 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP.HCM
 • Cơ sở H: 1A Hoàng Diệu, P.10, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
 • Cơ sở E: 54 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM
 • Ký túc xá 135A Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM
 • Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh, P.9, Q.5, TP.HCM
 • Khách sạn UEH: 232/6 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM
 • Trung tâm thể dục thể thao: 144 Đường 44 Trương Đình Hội, P.16, Q.8, TP.HCM
 1. Giờ giấc làm việc tại Trường được quy định như thế nào?

Thời giờ làm việc chính thức của Trường được áp dụng đối với tất cả viên chức, người lao động thuộc UEH, ngoại trừ nhân sự làm việc theo ca kíp (có phân công lịch trực riêng), cụ thể như sau:

 • Làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần
 • Buổi sáng từ 07:30 đến 11:30; Buổi chiều từ 13:30 đến 16:30
 • Thời gian giải quyết công việc nội bộ, không tiếp khách ngoài Trường từ 11:30 đến 13:30

Thông tin liên hệ của các đơn vị UEH (kèm theo bên dưới)


Thông tin liên hệ của các đơn vị UEH

STT ĐƠN VỊ VỊ TRÍ PHÒNG EMAIL ĐIỆN THOẠI NỘI DUNG LIÊN HỆ
  1 Phòng Nhân sự A1.13 nhsu@ueh.edu.vn 028.38229272 1.        Hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động;

2.        Chế độ lương nhà nước, chính sách thu nhập, phúc lợi theo quy định UEH;

3.        Chính sách đào tạo bồi dưỡng;

4.        Các chế độ nghỉ theo quy định;

5.        Chế độ bảo hiểm xã hội;

6.        Các nội dung khác liên quan công tác NS

  2 Văn phòng trường A0.12 vanphong@ueh.edu.vn 028. 38295299 1.        Nhận bảng tên, danh thiếp;

2.        Ký giấy giới thiệu, giấy đi đường (cử công tác);

3.        Sao y, chứng thực các văn bản do UEH cấp;

4.        Đóng dấu;

5.        Lấy số văn bản phát hành;

6.        Trình ký văn bản (thông qua Thư ký Ban Giám hiệu);

7.        Đăng ký phòng họp tại các cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 và 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

  3 Phòng Tài chính – Kế toán A0.09 tckt-contact@ueh.edu.vn 028. 38222357 1.        Chi trả lương, phụ cấp, phúc lợi qua tài khoản thanh toán cá nhân mở tại OCB;

2.        Trích thu thuế thu nhập cá nhân, các phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các loại phí khác theo quy định nhà nước và UEH;

3.        Kê khai, thanh toán thù lao (giảng dạy, tham gia các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị);

4.        Tạm ứng, thanh toán các loại chi phí hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ đơn vị;

5.        Đầu mối tiếp nhận hồ sơ yêu cầu bồi thường bảo hiểm sức khỏe.

  4 Phòng Công nghệ thông tin A2.03 cntt@ueh.edu.vn 028. 38257263 1.        Cấp email UEH, quyền truy cập wifi

2.        Nhận thẻ UEH tích hợp

3.        Hỗ trợ các vấn đề liên quan phần mềm IT và máy tính

  5 Phòng Cơ sở vật chất A2.16 csvc@ueh.edu.vn 028. 38231597 1.      Đăng ký sử dụng hội trường tại các cơ sở 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 và 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

2.      Hỗ trợ các vấn đề liên quan lắp đặt, bảo trì, sửa chữa các trang thiết bị văn phòng

3.      Đăng ký văn phòng phẩm

4.      Dịch vụ vệ sinh

  6 Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo thí B1-12.01 ktkd@ueh.edu.vn 028. 38532247 1.      Các vấn đề liên quan đến lịch giảng, lịch thi

2.      Đăng ký sử dụng phòng học tại các cơ sở

+ Cơ sở A: 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3

+ Cơ sở B: 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10

+ Cơ sở H: 1A Hoàng Diệu, Q.PN

+ Cơ sở E: 54 Nguyễn Văn Thủ, Q.1

  7 Thư viện B1 – Tầng 6

B2 – Tầng trệt

lib@ueh.edu.vn 028. 38561249 Sử dụng dịch vụ thư viện UEH
  8 Phòng Quản lý khoa học – Hợp tác quốc tế A1.12 rmic@ueh.edu.vn 028. 38295603 Liên hệ công tác liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học, tổ chức hội thảo, kết nối hợp tác quốc tế
  9 Các đơn vị khác Anh/Chị có thể tham khảo thông tin liên hệ chi tiết tại đây (đính kèm đường dẫn)

Copyright by UEH. All rights reserved.